Radierea în cazul dezmembrarii

Documente necesare:
 • cererea de radiere;
 • fișa de înmatriculare vizată de cei de la Administrația Financiară;
 • trei exemplare completate ale certificatului de radiere;
 • documentul care atestă dezmembrarea vehiculului;
 • cartea de identitate a vehiculului (original și copie);
 • certificatul de înmatriculare al vehiculului;
 • plăcuțele cu număr de înmatriculare;
 • documentul de identificare al solicitantului (original și copie);

Radiere la cererea proprietarului

Documentele necesare pentru radierea la cerere sunt:
 • cererea de radiere;
 • trei exemplare completate ale certificatului de radiere;
 • fișa de înmatriculare vizată de Organele Fiscale;
 • cartea de identitate a vehiculului (original și copie);
 • certificatul de înmatriculare al vehiculului;
 • plăcuțele cu număr de înmatriculare;
 • copia unui document care atestă deținerea unui garaj, curte, teren, parcare, unde poate fi depozitat vehiculul ce urmează a fi radiat din circulație;
 • documentul de identificare al solicitantului (original și copie).

Autorizarea provizorie a unui vehicul neinmatriculat (numere provizorii)

Pentru obținerea de numere provizorii sunt necesare următoarele acte:
 • cererea solicitantului pentru numere provizorii;
 • dovada asigurării obligatorie de răspundere civilă (copie);
 • dovada de plată a taxei de autorizare provizorie a circulației -se achită la Administrația Financiară;
 • dovada de plată a contravalorii autorizației de circulație provizorie -se achită la CEC;
 • contract vânzare-cumpărare sau factură de achiziție (copie);
 • actul de identitate al solicitantului (original și copie);
 • copia declarației vamale pentru vehicule de proveniență străină;
 • alte acte necesare pentru clarificarea unor situații particulare.

Inmatricularea unui vehicul uzat

Pentru înmatricularea unui astfel de vehicul sunt necesare următoarele documente:
 • cererea de înmatriculare;
 • fișa de înmatriculare vizată de Organele Fiscale;
 • cartea de identitate a vehiculului (original și copie);
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului (factură, contract de vânzare-cumpărare) -(original și copie);
 • actul de identitate al solicitantului (original și copie);
 • dovada de efectuare a inspecției tehnice periodice;
 • copie tichet RCA;
 • dovada de efectuare a formalităților vamale de import definitiv (original sau copie legalizată);
 • dovada de plată a taxei de înmatriculare (52 lei) -se achită la Administrația Financiară;
 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare (37 lei) -se achită la CEC sau BCR;
 • certificatul de autenticitate al vehiculului în termenul de valabilitate (60  zile) -RAR;
 • documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine (original și traducere legalizată), precum și plăcuțele de înmatriculare străine;
 • decizia de calcul a taxei de poluare -se eliberează de Administrația Financiară (original și copie);
 • dovada de plată a taxei de poluare (copie) -se achită la Trezorerie;
 • procură specială, dacă este cazul;
 • alte acte, după caz.

Inmatricularea unui vehicul nou

Pentru înmatricularea unui vehicul nou sunt necesare următoarele acte:
 • cererea de înmatriculare -se găsește la un birou de copiat acte;
 • fișa de înmatriculare vizată de Organele Fiscale;
 • cartea de identitate a vehiculului (original și copie);
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului (contract, factură, etc) -(original și copie);
 • actul de identitate al solicitantului (original și copie);
 • asigurarea obligatorie de răspundere civilă (RCA) -(copie);
 • dovada de plată a taxei de înmatriculare, care se plătește la Administrația Financiară;
 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare, care se achită la CEC sau BCR;
 • decizia de calcul a taxei de poluare, care se eliberează de Administrația Financiară;
 • dovada de plată a taxei de poluare (copie), care se achită la Trezorerie;
 • procură specială, dacă este cazul;
 • alte acte necesare pentru clarificarea unor situații particulare, dacă este cazul;