Transcrierea unui vehicul

Transferul de proprietate de la o persoana la alta al unui vehicul care este inmatriculat in Romania.

Documentele necesare pentru aceasta operatiune sunt:

 • Contractul de vanzare-cumparare sau factura, dupa caz, in copie;
 • Fisa de inmatriculare, trebuie vizata de Organele fiscale;
 • Cererea de transcriere, completata si semnata de noul proprietar;
 • Certificatele de radiere, in trei exemplare;
 • Cartea de identitate (CIV) a vehiculului, in original si copie;
 • Certificatul de inmatriculare (talonul masinii), cu semnatura vanzatorului pe verso;
 • BI/CI al solicitantului, copie si original;
 • Certificatul de autenticitate, eliberat de R.A.R.;
 • Asigurarea obligatorie de raspundere civila (RCA), se intocmeste una noua pe numele noului proprietar;
 • Taxa de inmatriculare, se achita la fisc;
 • Taxa pentru certificatul de inmatriculare (talon), se plateste la CEC sau BCR;
 • Placutele cu numar de inmatriculare ale masinii, iar daca vanzatorul doreste sa le pastreze trebuie sa achite o taxa de rezervare la politie;
 • Procura notariala, daca este cazul;


Radierea in cazul furtului

Documentele necesare sunt:
 • cererea de radiere
 • fisa de inmatriculare vizata de Organele fiscale; 
 • certificatele de radiere (trei exemplare); 
 • cartea de identitate (C.I.V.) a autovehiculului -original si copie; 
 • C.I./B.I. -in original si copie; 
 • documentul emis de politie care atesta furtul vehiculului in tara sau strainatate; 
 • certificatul de inmatriculare (talonul) al vehiculului, iar daca a fost furat impreuna cu autoturismul este nevoie de o declaratie in sensul acesta. 

Radierea in cazul dezmembrarii

Documentele necesare sunt:
 • cererea de radiere
 • fisa de inmatriculare vizata de Organele fiscale; 
 • certificatele de radiere (trei exemplare); 
 • cartea de identitate (C.I.V.) a autovehiculului -original si copie; 
 • C.I./B.I. -in original si copie; 
 • documentul care atesta dezmembrarea vehiculului; 
 • certificatul de inmatriculare (talonul) al vehiculului; 
 • placutele cu numar de inmatriculare.


Radierea la cerere a proprietarului

Documentele necesare pentru radierea la cerere sunt:
 • cererea de radiere
 • trei exemplare completate ale certificatului de radiere
 • fisa de inmatriculare vizata de Organele Fiscale; 
 • cartea de identitate a vehiculului (original si copie); 
 • certificatul de inmatriculare al vehiculului; 
 • placutele cu numar de inmatriculare; 
 • copia unui document care atesta detinerea unui garaj, curte, teren, parcare, unde poate fi depozitat vehiculul ce urmeaza a fi radiat din circulatie; 
 • documentul de identificare al solicitantului (original si copie).


Autorizarea provizorie a unui vehicul neinmatriculat (numere provizorii)

Pentru obtinerea de numere provizorii sunt necesare urmatoarele acte:
 • cererea pentru numere provizorii
 • dovada asigurarii obligatorie de raspundere civila (RCA) -copie;
 • dovada de plata a taxei de autorizare provizorie a circulatiei -se achita la Administratia Financiara; 
 • dovada de plata a contravalorii autorizatiei de circulatie provizorie -se achita la CEC; 
 • contract vanzare-cumparare sau factura de achizitie (copie); 
 • actul de identitate al solicitantului (original si copie); 
 • copia declaratiei vamale pentru vehicule de provenienta straina; 
 • alte acte necesare pentru clarificarea unor situatii particulare.

Inmatricularea unui vehicul uzat

Pentru inmatricularea unui astfel de vehicul sunt necesare urmatoarele documente:
 • cererea de inmatriculare
 • fisa de inmatriculare vizata de Organele Fiscale; 
 • cartea de identitate a vehiculului (original si copie); 
 • documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului (factura, contract de vanzare-cumparare) -(original si copie); 
 • actul de identitate al solicitantului (original si copie); 
 • dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice; 
 • copie tichet RCA; 
 • dovada de efectuare a formalitatilor vamale de import definitiv (original sau copie legalizata); 
 • dovada de plata a taxei de inmatriculare -se achita la Administratia financiara; 
 • dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare -se achita la CEC sau BCR; 
 • certificatul de autenticitate al vehiculului in termenul de valabilitate (60 zile) -RAR; 
 • documentele de inmatriculare eliberate de autoritatile straine (original si traducere legalizata), precum si placutele de inmatriculare straine; 
 • decizia de calcul a taxei de poluare -se elibereaza la Administratia financiara (original si copie); 
 • dovada de plata a taxei de poluare (copie) -se achita la Trezorerie; 
 • procura speciala, daca este cazul; 
 • alte acte, dupa caz.

Inmatricularea unui vehicul nou

Pentru inmatricularea unui vehicul nou sunt necesare urmatoarele acte:
 • cererea de inmatriculare;
 • fisa de inmatriculare vizata de Organele fiscale; 
 • cartea de identitate a vehiculului (original si copie); 
 • documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului (contract de vanzare-cumparare, factura, etc...) -(original si copie); 
 • actul de identitate al solicitantului (original si copie); 
 • asigurarea obligatorie de raspundere civila (RCA) -(copie); 
 • dovada de plata a taxei de inmatriculare, care se plateste la Administratia financiara; 
 • dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare, care se achita la CEC sau BCR; 
 • decizia de calcul a taxei de poluare, care se elibereaza de Administratia financiara; 
 • dovada de plata a taxei de poluare (copie), care se achita la Trezorerie; 
 • procura speciala, daca este cazul; 
 • alte acte necesare pentru clarificarea unor situatii particulare, daca este cazul;